OFF
OFF
RANDOM
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là tờ báo:

  • A. 
   Thanh niên     
  • B. 
   Búa liềm
  • C. 
   An Nam trẻ 
  • D. 
   Đỏ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là báo Búa Liềm.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF