ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ thập niên 90 của thế kỉ XX, để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu gì?

  • A. 
   “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”.  ”.
  • B. 
    “Tự do - dân chủ”.
  • C. 
   “Thúc đẩy dân chủ”.    
  • D. 
   “Châu Mĩ của người châu Mĩ”. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ thập niên 90 của thế kỉ XX, Mĩ đề ra chiến lược “Cam kết và mở rộng”. Một trong ba mục tiêu của chiến lược này là: Sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

  Chọn: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282593

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF