ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai

  • A. 
   Bắt đầu diễn ra ác liệt.     
  • B. 
   Bước vào giai đoạn kết thúc.
  • C. 
   Bắt đầu bùng nổ.                     
  • D. 
   Đã kết thúc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn đề cấp bách đặt ra cho các cường quốc Đồng minh. Trong bối cảnh đó, một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến 11/2/1945.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF