OFF
OFF
YOMEDIA
20NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân quyết định dẫn đến thất bại của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào và Campuchia cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì?

  • A. 
   Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc.
  • B. 
   Thực dân Pháp có tiềm lực mạnh về quân sự.
  • C. 
   Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học.
  • D. 
   Các cuộc khởi nghĩa chưa có sự chuẩn bị chu đáo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương nói chung thất bại đều xuất phát từ nguyên nhân là: Các phong trào mang tính tự phát là, thiếu đường lối đúng và thiếu tổ chức mạnh. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở ba nước Đông Dương nói chung.

  Chọn: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF