OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1949) là:

  • A. 
   Tăng cường lực lượng của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
  • B. 
   Đánh dấu chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. 
  • C. 
   Đánh dấu sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 
  • D. 
   Đánh dấu sự sụp đồ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1-10-1949) có hai ý nghĩa quốc tế quan trọng:

  Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.

  Hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á, cũng có nghĩa là tăng cường lực lượng của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

  Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282591

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON