OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng về phong trào công nhân Việt Nam (1919 - 1925)?

  • A. 
   Hình thức bãi công chưa được sử dụng phổ biến.
  • B. 
   Là một bộ phận của phong trào yêu nước.
  • C. 
   Là nòng cốt của phong trào dân tộc dân chủ.
  • D. 
   Là phong trào đấu tranh duy nhất phát triển mạnh mẽ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án A: giai đoạn 1919 - 1925, hình thức bãi công đã được sử dụng phổ biến, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân Bason đưa phong trào công nhân chuyển từ tự phát sang bước đầu đấu tranh tự giác.

  Đáp án B: phong trào công nhân là một bộ phận của phong trào yêu nước, đặt bên cạnh phong trào đấu

  tranh của nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc…

  Đáp án C: Phong trào công nhân trở thành nòng cốt của phong trào yêu nước thuộc giai đoạn 1926 - 1929.

  Đáp án D: Không chỉ có phong trào của công nhân và phong trào đấu tranh của các tầng lớp khác (tư sản dân tộc, tiểu tư sản trí thức, nông dân) cũng phát triển mạnh mẽ.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF