OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào dưới đây tác động đến việc các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế khu vực trong nửa sau thế kỷ XX?

  • A. 
   Sự phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật.
  • B. 
   Sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc.
  • C. 
   Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.
  • D. 
   Chủ nghĩa khủng bố, li khai xuất hiện. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một hệ quả quan trọng từ giai đoạn 2 của cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật (Cách mạng khoa học - công nghệ) đó là xu thế toàn cầu hóa xuất hiện từ những năm 80 của thế kỉ XX.

  Một trong những biểu hiện quan trọng của xu thế toàn cầu hóa là sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực, trong đó, các tổ chức liên kết khu vực bao gồm: Liên minh châu Âu (EU), Khu vực Thương mại tự do (AFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á - Châu (ASEM), ...

  => Sự phát triển của cách mạng khoa họ - kỹ thuật hiện đại là yếu tố tác động đến xu hướng liên kết

  kinh tế khu vực nửa sau thế kỉ XX.

  Chọn: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282615

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF