OFF
OFF
YOMEDIA
03NONE
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là:

  • A. 
   Cách mạng Tân Hợi.        
  • B. 
   Khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc.
  • C. 
   Cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất.       
  • D. 
   Phong trào Nghĩa Hòa đoàn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc dưới sự lãnh đạo của Hồng Tú Toàn, nổ ra ngày 1-1-1851 ở Kim Điền (Quảng Tây), sau đó lan rộng ra nhiều địa phương khác. Đây là phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADMICRO/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF