OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ thực hiện “Chiến lược toàn cầu” với tham vọng chủ yếu là

  • A. 
   Làm bá chủ thế giới.
  • B. 
   Đàn áp phong trào cách mạng thế giới.
  • C. 
   Ngăn chặn, tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.
  • D. 
   Khống chế các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ thực hiện “Chiến lược toàn cầu ” với tham vọng là chủ yếu là làm bá

  chủ thế giới. Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF