ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam được Đảng xác định trong những năm 1939 - 1941 là:

  • A. 
   Lật đổ chế độ phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày.
  • B. 
   Lật đồ chế độ phản động thuộc địa, cải thiện dân sinh.
  • C. 
   Đánh đổ các giai cấp bóc lột, giành quyền tự do dân chủ. 
  • D. 
   Đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đứng trước mâu thuẫn dân tộc (nhân dân Việt Nam với thực dân - đế quốc Pháp - Nhật) ngày càng gay gắt, vấn đề dân tộc được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Đảng ta đã chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu (Bắt đầu bằng Hội nghị tháng 11- 1939 và kết thúc bằng Hội nghị tháng 5-1941). Cũng có nghĩa, nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam lúc này là: đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282600

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF