OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 - 1945)?

  • A. 
   Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
  • B. 
   Thành lập khối Đồng minh chống phát xít.
  • C. 
   Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
  • D. 
   Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các đáp án A, C, D: thuộc quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945).

  Đáp án B: Khối đồng minh chống phát xít được thành lập khi chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra (1942)

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282580

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON