OFF
OFF
RANDOM
05AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 - 1945)?

  • A. 
   Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
  • B. 
   Thành lập khối Đồng minh chống phát xít.
  • C. 
   Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
  • D. 
   Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các đáp án A, C, D: thuộc quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945).

  Đáp án B: Khối đồng minh chống phát xít được thành lập khi chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra (1942)

  Chọn B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF