ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1921, nước Nga thực hiện chính sách nào?

  • A. 
   Chính sách mới.        
  • B. 
   Chính sách cộng sản thời chiến.
  • C. 
   Chính sách kinh tế mới.      
  • D. 
   Chính sách láng giềng thân thiện. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong bối cảnh xây dựng đất nước gặp nhiều khó khăn, tháng 3-1921, Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I. Lênin đề xướng.

  Chọn: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282588

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF