OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa to lớn của cách mạng tháng Tám 1945 là:

  • A. 
   Lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.
  • B. 
   Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.
  • C. 
   Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.
  • D. 
   Đem lại độc lập tự do cho dân tộc và cổ vũ cho phong trào cách mạng thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210619

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON