ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy kể tên hai đảng ở Việt Nam là tay sai của quân Tưởng ?

  • A. 
   Đại Việt, Việt Quốc. 
  • B. 
   Việt Quốc,Việt Cách.
  • C. 
   Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, Phục Việt.     
  • D. 
   Thanh Niên Cao Vọng, Tân Việt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việt Quốc, Việt Cách

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210602

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF