OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xác định một nguyên nhân góp phần làm cho nền kinh tế Hoa Kì suy yếu ở những giai đoạn tiếp theo?

  • A. 
   Nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao 
  • B. 
   Kinh tế Mĩ không ổn định
  • C. 
   Áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật   
  • D. 
   Lợi dụng chiến tranh để làm giàu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kinh tế Mĩ không ổn định

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210633

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON