OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm nào dưới đây không có trong cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ nhất và là đặc trưng của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai?

  • A. 

   Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

  • B. 
   Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.
  • C. 

   Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản.

  • D. 
   Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210629

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON