OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nước ta năm đầu tiên sau cách mạng tháng Tám ở vào tình thế:

  • A. 
   Bị các nước đế quốc bao vây và cấm vận.
  • B. 
   Vô cùng khó khăn như “ngàn cân treo sợi tóc”.
  • C. 
   Được sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
  • D. 
   Khủng hoảng nghiêm trọng do hậu quả của chế độ thực dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách mạng tháng 8 ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc

  *Thuận lợi:

  - Nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ nên rất phấn khởi gắn bó với chế độ

  - Cách mạng nước ta có Đảng (Hồ Chí Minh đứng đầu) sáng suốt lãnh đạo

  - Trên thế giới hệ thống XHCN đang hình thành, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ

  *Khó khăn:

  - Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc kéo vào, theo chúng là bọn tay sai thuộc các tổ chức phản động, âm mưu cướp chính quyền mà nhân dân ta đã giành được.

  - Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, dọn đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Ngoài ra trên cả nước còn 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp

  - Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, làm tay sai cho Pháp, chống phá cách mạng.

  - Chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang còn yếu.

  - Nạn đói vẫn chưa khắc phục. Hàng hoá khan hiếm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn .

  - Di sản văn hoá lạc hậu của chế độ cũ rất nặng nề, hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội còn phổ biến .

  - Ngân sách Nhà nước trống rỗng. Chính quyền chưa quản lí được Ngân hàng Đông Dương.

  => Ngay sau Cách mạng tháng 8/1845, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng trước tình thế hiểm nghèo như “ngàn cân treo sợi tóc

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210614

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON