ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân  do ai làm đội trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người?

  • A. 
   Do đồng chí Võ nguyên Giáp – Có 36 người.  
  • B. 
   Do đồng chí Trường Chinh – Có 34 người.
  • C. 
   Do đồng chí Phạm Hùng – Có 35 người.      
  • D. 
   Do đồng chí  Hoàng Sâm – Có 34 người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 22-12-1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, do Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy chung, Hoàng Sâm làm đội trưởng, có 34 người.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210622

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF