OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi của ta trong chiến dịch Việt Bắc – thu đông 1947 là:

  • A. 
   Làm thay đổi cục diện chiến tranh, ta nắm quyền chủ động chiến lược trên chiến trường. 
  • B. 
   Buộc địch co cụm về thế phòng ngự bị động.
  • C. 
   Làm thất bại chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc.
  • D. 
   Làm lung lay ý chí xâm lược của thực dân Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiến dịch Việt Bắc năm 1947 thắng lợi đã bảo toàn cơ quan đầu não của ta. Bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành. Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947, Pháp đã thất bại trong kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, buộc phải chuyển sang “đánh lâu dài” với ta. Đây chính là kết quả và ý nghĩa quan trọng của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210589

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON