OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ta mở chiến dịch Biên Giới nhằm mục đích:

  • A. 
   Đánh tan quân Pháp ở miền Bắc.
  • B. 
   Tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới Việt – Trung.
  • C. 
   Phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp.
  • D. 
   Bảo vệ thủ đô Hà Nội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu  - đông 1950 nhằm mục đích:

  Nhằm giải phóng một phần biên giới Việt  - Trung

  Củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc

  Phá tan âm mưu khóa chặt biên giới Việt Trung của địch, khai thông đường liên lạc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210581

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON