ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu cử tri trong cả nước đi bầu Quốc hội đầu tiên? Bầu bao nhiêu đại biểu?

  • A. 
   80% cử tri _ 452 đại biểu.      
  • B. 
   98% cử tri _ 350 đại biểu.
  • C. 
   90% cử tri _  333 đại biểu.      
  • D. 
   50% cử tri _  430 đại biểu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 6-1-1946, vượt qua mọi hành động chống phá của kẻ thù, hơn 90% cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu, bầu được 333 đại biểu khắp Bắc – Trung – Nam vào Quốc hội.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210605

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF