ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không thuộc Hiệp định sơ bộ?

  • A. 
   Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối Liên Hiệp Pháp.
  • B. 
   Ta đồng ý cho 15000 quân Pháp ra miền Bắc thay thế cho quân Tưởng.
  • C. 
   Nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá ở Việt Nam.
  • D. 
   Hai bên cùng ngừng bắn ở Nam Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Các đáp án A, B, C: đều là nội dung của Hiệp định sơ bộ (6-3-1946).

  - Đáp án D: là nội dung của Tạm ước (14-9-1946).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210600

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF