OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của chính phủ sau cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào:

  • A. 
   . “Quỹ độc lập”. 
  • B. 
   “Ngày đồng tâm”.
  • C. 
   “Tăng gia sản xuất”.    
  • D. 
   “Không một tấc đất bỏ hoang”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau Cách mạng tháng Tám 1945, nhân dân ta đã hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Quỹ độc lập”, phong trào “Tuần lễ vàng”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210585

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON