OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “ Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững  quyền tự do độc lập ấy. ” Đó là nội dung của:

  • A. 
   Lời  kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 
  • B. 
   Tuyên ngôn độc lập.
  • C. 
   Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng.   
  • D. 
   Tuyên ngôn của Mặt trận Việt Minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” là nội dung của bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh (2-9-1945).  

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210617

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF