ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quan trọng nhất của cao trào dân chủ 1936-1939 đối với cách mạng Việt Nam là gì?

  • A. 
   Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng.
  • B. 
   Tư tưởng Mác – Lênin, đường lối chính sách của Đảng được phổ biến sâu rộng.
  • C. 
   Tập hợp được đội quân chính trị đông đảo từ thành thị đến nông thôn.
  • D. 
   Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 1945.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Trong cách mạng tháng Tám năm 1945 có sự kết hợp giữa lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, trong đó lực lượng chính trị đóng vai trò quyết định thắng lợi.

  - Phong trào cách mạng 1936 – 1939 đã giúp cho quần chúng được giác ngộ về chính trị, tham gia vào mặt trận dân tộc thống nhất và trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.

  => Phong trào 1936 – 1939 cũng như phong trào 1930 – 1931 là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng. Cao trào 1936 – 1939 được coi là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám năm 1945.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210626

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF