OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung của bản Tạm ước ngày 14/9/1946 là:

  • A. 
   Nhượng bộ thêm cho Pháp một số quyền lợi kinh tế - văn hoá ở Việt Nam.
  • B. 
   Ngừng bắn ngay ở Nam Bộ.
  • C. 
   Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ tự trị nằm trong  khối Liên Hiệp Pháp.  
  • D. 
   Nhượng cho Pháp một số quyền lợi chính trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nội dung của bản Tạm ước ngày 14/9/1946 là nhượng bộ thêm cho Pháp một số quyền lợi kinh tế - văn hoá ở Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210598

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON