OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những chiến thắng lớn của ta trong chiến dịch Việt Bắc – thu đông năm1947 là:

  • A. 
   Đông khê, Đoan Hùng, Bông Lau.         
  • B. 
   Đoan Hùng,Khe Lau, Bông Lau.
  • C. 
   Chiêm Hóa, Đài Thị, Thất Khê.   
  • D. 
   Khe Lau, Bông Lau, Cao Bằng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tháng 3-1947, Chính phủ Pháp cử Bôlae làm Cao ủy Pháo ở Đông Dương, thực hiện tiến công căn cứ địa Việt Bắc nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

  Với chiến thắng Viêt Bắc, cơ quan đầu nào kháng chiến của ta được bảo toàn. Đây là kết quả lớn nhất ta đạt được trong chiến dịch Việt Bắc

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210593

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON