OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á, từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là?

  • A. 
   Hầu hết các nước đều giành độc lập      
  • B. 
   Đạt thành tựu  về phát triển kinh tế, xã hội
  • C. 
   Hầu hết đã gia nhập ASEAN           
  • D. 
   Xin-ga-po trở thành "con rồng" châu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là trở thành các quốc gia độc lập.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210628

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON