OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm các thành viên nào?

  • A. 
   Lào, Việt Nam  
  • B. 
   Cam-pu-chia, Lào    
  • C. 
   Lào, Mi-an-ma      
  • D. 
   Việt Nam 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm các thành viên Lào, Mi-an-ma

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210634

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF