ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám 1945?

  • A. 
   Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật và phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
  • B. 
   Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
  • C. 
   Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
  • D. 
   Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đối với đáp án c thì do sau cách mạng, Pháp vẫn chưa từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta, dựa váo sự hậu thuẫn của Anh để quay lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Hơn nữa, đến thời điểm này vẫn chưa có một bản hiêp định nào được kí kết bao gồm điều khoản liên quan đến việc thực dân Pháp công nhân độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của  Việt Nam. Phải đến tận năm 1954 với hiệp định Giơnevơ được kí kết, Pháp mới thực sự công nhận tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương, trong đó có Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210618

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF