OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau năm1945, nước ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, nhưng kẻ thù chủ yếu là:

  • A. 
   Tưởng.        
  • B. 
   Anh.        
  • C. 
   Pháp.    
  • D. 
   Nhật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau năm 1945, Việt Nam phải đối mặt với ngoại xâm và nội phản thi Pháp là kẻ thù chủ yếu và nguy hiểm nhất:

  - Pháp đã có dã tâm xâm lược Việt Nam từ trước đó, sau Cách mạng tháng tám 1945 Pháp vẫn chưa từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta.

  - Pháp có nhiều hành động chống phá cách mạng nước ta.

  + Ngày 2-9-1945, khi nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn tổ chức mít tinh chào mừng “Ngày Độc lập”, thực dân Pháp đã xả súng vào dân chúng, làm 47 người chết và nhiều người bị thương.

  + Ngày 23-9-1945, được sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp đem quân đánh úp trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn => mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210615

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON