OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thắng lợi 1949, diễn ra dưới hình thức nào?

  • A. 

   Phong trào giải phóng dân tộc.      

  • B. 

   Vận động thống nhất đất nước

  • C. 
   Cải cách đất nước     
  • D. 
   Một cuộc nội chiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một cuộc nội chiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210627

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON