OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong:

  • A. 
   Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9/3/1945).
  • B. 
   Chỉ thị ‘Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
  • C. 
   Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15/8/1945).
  • D. 
   Nghị quyết của Đại hội quốc dân Tân Trào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp – Nhật” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong Chỉ thị ‘Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210621

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON