ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời trong hoàn cảnh nào ?

  • A. 
   Năm1919- 1925 do yêu cầu của phong trào công - nông Việt nam cần có tổ chức cách mạng lãnh đạo.
  • B. 
   6- 1924 sự kiện tiếng bom Sa Diện, thanh niên yêu nước Việt Nam đang tập hợp tại  Trung Quốc thấy cần có tổ chức chính trị lãnh đạo.
  • C. 
   Do Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu 11-1924 tiếp xúc với các nhà cách mạng và thanh niên tại đây chuẩn bị cho việc thành lập đảng vô sản.
  • D. 
   Do hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919- 1925 ở Liên Xô và Trung Quốc dẫn đến yêu cầu cấp thiết thành lập tổ chức lãnh đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Do hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 – 1925 ở Liên Xô và Trung Quốc dẫn đến yêu cầu cấp thiết thành lập tổ chức lãnh đạo.

  Do Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu 11 – 1924 tiếp xúc với các nhà cách mạng và thanh niên tại đây chuẩn bị cho việc thành lập đảng vô sản.

  6 – 1924, sự kiện tiếng bom Sa Diện, thanh niên yêu nước Việt nam đang tập hợp tại Trung Quốc thấy cần có tổ chức chính trị lãnh đạo.

  1919 – 1925, do yêu cầu của phong trào công – nông Việt Nam cần có tổ chức cách mạng lãnh đạo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210624

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF