ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại Hội nghị TW Đảng lần thứ 8(5/1941) , Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận nào?

  • A. 
   Mặt trận Liên Việt.        
  • B. 
   Mặt trận Đồng Minh.
  • C. 
   Mặt trận Việt Minh. 
  • D. 
   Mặt trận dân chủ Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 28-1-1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Sau một thời gian chuẩn bị, Người chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Pác Bó (Hà Quảng – Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941. Hội nghị đánh đấu sự hoàn chỉnh chủ trương chuyên hướng chỉ đạo cách mạng của đảng, trong đó chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) ra đời. Năm tháng sau, Tuyên ngôn, Chương trình, Điều lệ của Việt Minh được công bố chính thức. Chương trình cứu nước của Việt Minh được đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210625

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF