ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự phát triển "thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu trong khoảng thời gian nào?

  • A. 

   Những năm 50 đến 1973 của thế kỉ XX.

    

  • B. 
   Những năm 60 đến 1973 của thế kỉ XX.
  • C. 
   Những năm 70 đến 1973 của thế kỉ XX.
  • D. 
   Những năm 40 đến 1973 của thế kỉXX.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Những năm 70 của thế kỉ XX. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210630

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF