ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vận tốc ca nô khi nước lặng là 15 km/giờ. Vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

  • A. 
   19 km/giờ 
  • B. 
    8,5 km/giờ 
  • C. 
   13 km/giờ 
  • D. 
   17 km/giờ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng là:

  15 + 2 = 17 (km/giờ)

  Đáp số: 17 km/giờ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270968

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF