OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Em hãy chọn phát biểu sai:

  • A. 
    Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.
  • B. 
   Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2 
  • C. 
   Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy đường kính nhân với đường kính rồi nhân với số 3,14. 
  • D. 
   Muốn tính chu vi tròn ta lấy đường tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

  - Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

  - Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

  - Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

  Vậy kết luận sai là "Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy đường kính nhân với đường kính rồi nhân với số 3,14".

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270955

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON