OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một đội thợ trong ba ngày phải cày xong một cánh đồng có diện tích là 9,6ha. Ngày thứ nhất, đội thợ cày được 25% diện tích cánh đồng. Ngày thứ hai cày được 55% diện tích đất còn lại của cánh đồng. Hỏi ngày thứ ba họ cày được bao nhiêu mét vuông.

  • A. 
   324000m2
  • B. 
   324m2
  • C. 
   3240m2
  • D. 
   32400m2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Diện tích cánh đồng cày được trong ngày thứ nhất là:

  9,6 : 100 × 25 = 2,4 (ha)

  Diện tích cánh đồng còn lại sau ngày thứ nhất là:

  9,6 − 2,4 = 7,2 (ha)

  Diện tích cánh đồng cày được trong ngày thứ hai là:

  7,2 : 100 × 55 = 3,96 (ha)

  Diện tích cánh đồng phải cày được trong ngày thứ ba là:

  9,6 − (2,4 + 3,96) = 3,24 (ha)

  Đổi 3,24ha = 32400m2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270950

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON