OPTADS360
AANETWORK
ADMICRO
YOMEDIA

Văn mẫu lớp 3

Phân môn Tập làm văn là môn học sáng tạo với yêu cầu không được sao chép... Là môn học tổng hợp kiến thức của nhiều môn học khác và kiến thức của cuộc sống, là môn tổng hợp các kĩ năng (kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, kĩ năng trình bày và tạo lập văn bản,...). Do đó, nhằm giúp các em củng cố và trau dồi thêm những kiến thức, kĩ năng về phần tạo lập văn bản, Học247 xin giới thiệu bộ bài Văn mẫu lớp 3 của học kì 1 và 2. Ở chương trình Tiếng Việt lớp 3, phần văn mẫu lớp 3 này các em sẽ được làm quen với các kiểu bài kể chuyện về gia đình, những việc diễn ra hàng ngày... trong SGK Tiếng Việt lớp 3. Học247 hi vọng các em sẽ có những bài học thú vị từ phần Văn mẫu lớp 3!

ADSENSE/
QUẢNG CÁO