OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một người gửi tiết kiệm 3000000 đồng với lãi suấ 1,2% mỗi tháng. Tính số tiền người đó nhận được sau 1 tháng.

  • A. 
   3030000 đồng 
  • B. 
   3036000 đồng 
  • C. 
   3360000 đồng 
  • D. 
   3630000 đồng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số tiền lãi sau một tháng là:

  3000000 : 100 × 1,2 = 36000 (đồng)

  Số tiền người đó nhận được sau một tháng là:

  3000000 + 36000 = 3036000 (đồng)

  Đáp số: 3036000 đồng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270949

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON