OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ A đến B với vận tốc 27 km/giờ. Tính vận tốc của thuyền khi đi ngược dòng, biết vận tốc của thuyền khi nước lặng gấp 8 lần vận tốc dòng nước.

  • A. 
   15 km/giờ 
  • B. 
   18 km/giờ 
  • C. 
   21 km/giờ 
  • D. 
    24 km/giờ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: vận tốc xuôi dòng = vận tốc thực của vật + vận tốc dòng nước.

  Vậy tổng của vận tốc của thuyền khi nước lặng và vận tốc dòng nước là 27 km/giờ.

  Ta có sơ đồ:

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

  8 + 1 = 9 (phần)

  Vận tốc dòng nước là:

  27 : 9 × 1 = 3 (km/giờ)

  Vận tốc của thuyền khi nước yên lặng là:

  27 − 3 = 24 (km/giờ)

  Vận tốc của thuyền khi đi ngược dòng là:

  24 – 3 = 21 (km/giờ)

  Đáp số: 21 km/giờ

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270972

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON