OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vận tốc của thuyền khi nước lặng là 18 km/giờ. Vận tốc dòng nước là 2 km/giờ. Quãng đường sông từ A đến B dài 15km. Hỏi thuyền đi xuôi dòng từ A đến B hết bao nhiêu thời gian?

  • A. 
   40 phút 
  • B. 
   45 phút 
  • C. 
   50 phút 
  • D. 
   56, 25 phút 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vận tốc của thuyền khi đi xuôi dòng là:

  18 + 2 = 20 (km/giờ)

  Thuyền đi xuôi dòng từ A đến B hết số thời gian là:

  15 : 20 = 0,75 (giờ)

  Đổi 0,75 giờ = 45 phút

  Đáp số: 45 phút

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270971

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON