OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Diện tích của một hình


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài Diện tích của một hình Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

  • Hình chữ nhật nằm hoàn toàn trong hình tròn. Ta nói : Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn.
  • Hình  gồm 5 ô vuông như nhau. Hình  cũng gồm 5 ô vuông như thế.

Ta nói : Diện tích hình  bằng diện tích hình .

  • Hình  gồm 10 ô vuông như nhau được tách thành hình  gồm 6 ô vuông và hình gồm 4 ô vuông.

Ta nói : Diện tích hình  bằng tổng diện tích hình  và hình

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Câu nào đúng, câu nào sai ?

a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD

b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD

c) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD

Hướng dẫn giải:

  • Sử dụng kiến thức: Hình A nằm hoàn toàn trong hình B thì diện tích hình A bé hơn diện tích hình B.

Hình tam giác ABC nằm hoàn toàn trong tứ giác ABCD nên diện tích hính tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD.

a) Sai

b) Đúng

c) Sai.

Bài 2:

a) Hình  gồm bao nhiêu ô vuông ?

Hình  gồm bao nhiêu ô vuông ?

b) So sánh diện tích hình  với diện tích hình 

Hướng dẫn giải:

  • Đếm số ô vuông của hai hình rồi so sánh.

a) Hình gồm 11 ô vuông, hình  gồm 10 ô vuông

b) Diện tích hình lớn hơn diện tích hình 

Bài 3: So sánh diện tích hình với diện tích hình

Hướng dẫn giải:

  • Ghép các hình tam giác thành ô vuông đơn vị.
  • Đếm số ô vuông có trong mỗi hình rồi so sánh.

Diện tích hình bằng diện tích hình (hai hình đều có diện tích bằng 9 ô vuông)

Chú ý: Có thể cắt hình thành hai hình tam giác và ghép lại để được hình nên diện tích của hai hình là bằng nhau.

 

ADMICRO
ADMICRO

Hỏi đáp về Diện tích của một hình

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

NONE
OFF