OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO

Số 100000


Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt bài Số 100000 Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Chúc các em có một tiết học thật hay và thật vui khi đến lớp!

ADMICRO/lession_isads=0
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Giải bài tập Sách giáo khoa

Bài 1: Số ?

a) 10 000; 20 000; … ; … ;50 000; … ; … ;80 000; … ;100 000

b) 10 000; 11 000; 12 000; … ; … ; … ;16 000; … ; … ; … ; ...

c) 18 000; 18 100; 18 200; … ; … ; … ; … ; 18 700; … ; … ; …

d) 18 235; 18 236; … ; … ; … ; …

Hướng dẫn giải:

  • Đếm cách các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc các số liên tiếp rồi điền vào chỗ trống.

a) 10 000; 20 000; 30 000; 40 000; 50 000; 60 000; 70 000 ;80 000; 90 000; 100 000.

b) 10 000; 11 000; 12 000; 13 000; 14 000; 15 000 ;16 000; 17 000; 18 000; 19 000; 20 000.

c) 18 000; 18 100; 18 200; 18 300; 18 400; 18 500; 18 600; 18 700; 18 800; 18 900; 19 000.

d) 18 235; 18 236; 18 237; 18 238; 18 239; 18 240.

Bài 2: Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch

Hướng dẫn giải:

Đếm cách 10 000 đơn vị, bắt đầu từ số 40 000 rồi điền số còn thiếu vào dưới mỗi vạch.

Bài 3: Số ?

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
  12 534  
  43 905  
  62 307  
  39 999  
  99 999  

Hướng dẫn giải:

  • Số liền trước của số a thì có giá trị ít hơn a một đơn vị.
  • Số liền sau của số a thì có giá trị nhiều hơn a một đơn vị. 
Số liền trước Số đã cho Số liền sau
12 533 12 534 12 535
43 904 43 905 43 906
62 306 62 307 62 308
39 998 39 999 40 000
99 998 99 999 100 000

Bài 4: Một sân vận động có 7000 chỗ ngồi, đã có 5000 người đến xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó còn bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Tất cả : 7000 chỗ ngồi

Đã ngồi: 5000 chỗ ngồi

Còn lại: ? chỗ ngồi.

Muốn tìm sân vận động đó còn lại bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi thì ta lấy 7000 trừ đi số chỗ đã có người ngồi.

Bài giải

Số chỗ chưa có người ngồi là:

7000 – 5000 = 2000 (chỗ ngồi)

Đáp số: 2000 chỗ ngồi.

NONE
ADMICRO

Hỏi đáp về Số 100000

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

ZUNIA9
OFF