ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 36,5 lít dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 8,2 liết dầu nhưng ít hơn thùng thứ ba 3,57 lít dầu. Hãy cho biết ba thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu.

  • A. 
   139,47 lít 
  • B. 
   149,47 lít 
  • C. 
   119,47 lít 
  • D. 
   129,47 lít 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thùng thứ hai có số lít dầu là

  36,5 + 8,2 = 44,7 (lít)

  Thùng thứ ba có số lít dầu là

  44,7 + 3,57 = 48,27 (lít)

  Cả ba thùng có số lít dầu là

  36,5 + 44,7 + 48,27 = 129,47 (lít)

  Đáp số: 129,47 lít 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270975

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF