ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vận tốc ca nô khi nước lặng là 24 km/giờ. Vận tốc dòng nước bằng 1/8 vận tốc ca nô khi nước lặng. Cho biết vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là bao nhiêu km/giờ.

  • A. 
   20 km/giờ 
  • B. 
   23 km/giờ 
  • C. 
   22 km/giờ 
  • D. 
   21 km/giờ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vận tốc dòng nước là:

  24 × 18 = 3 (km/giờ)

  Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng là:

  24 – 3 = 21 (km/giờ)

  Đáp số: 21 km/giờ 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270970

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF