OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 192m. Nếu giảm chiều dài đi 6m và giảm chiều rộng đi 4m thì thửa ruộng đó có hình vuông. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật.

  • A. 
   2103 m2
  • B. 
   2403 m2
  • C. 
   2303 m2
  • D. 
   2203 m2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nếu giảm chiều dài đi 6m, giảm chiều rộng đi 4m thì thửa ruộng có hình vuông, vậy chiều dài hơn chiều rộng: 6 - 4 = 2 (m)

  Nửa chu vi hình chữ nhật là 192 : 2 = 96 (m)

  Chiều dài thửa ruộng là (96 + 2):2 = 49 (m)

  Chiều rộng thửa ruộng là 49 - 2 = 47 (m)

  Diện tích thửa ruộng là 49 x 47 = 2303 m2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270928

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON