OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ba tấm vải dài 215m. Tấm vải xanh dài 75,5m và ngắn hơn tấm vải đỏ 18,24m. Vậy tấm vải trắng dài bao nhiêu mét.

  • A. 
   45m
  • B. 
   45,72m
  • C. 
   45,7m
  • D. 
   45,76m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tấm vải đỏ dài số mét là:

  75,5 + 18,24 = 93,74 (m)

  Hai tấm vải xanh và đỏ dài tất cả số mét là:

  75,5 + 93,74 = 169,24 (m)

  Tấm vải trắng dài số mét là:

  215 − 169,24 = 45,76 (m)

  Đáp số: 45,76m.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270941

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON