ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị X, biết: X x 6 = 4,08 + 2,28           

  • A. 
   X = 1,09
  • B. 
   X = 1,19
  • C. 
   X = 1,16 
  • D. 
   X = 1,06 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X x 6 = 4,08 + 2,28      

  X x 6 = 6,36          

  X = 6,36 : 6     

  X = 1,06 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 270922

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF